Team Adonai logo

Løper for Jesus


HJEM
LØPERTIPS
LØPERLISTA
TRENING/AKTIVITET
OM
PERSONVERN

Om

Team Adonai er et kristent løpelag. Laget ble formelt startet av Terjus Data BIL i 2008, men ble allerede i 2009 omdannet til et selvstående løpelag med eget styre. Laget ble i 2020 omdannet  til et lag med lagleder og arbeidsgruppe. Vi har fortsatt medlemskap med innmeldingsavgift, men ikke årlig kontingent. Medlemskap varer til aktiv utmelding. Laget er naturlig nok et rusfritt tiltak.

Laget er et “full-frivillig” prosjekt. Prosjektet finansieres av sponsormidler. Ingen er ansatt eller har honorar for å drive laget. Dette gjør at vi ikke kan ha samme nivå av tjenester som et ordinært idrettslag.

St. Olavsløpet er hovedmålsettingen i løpet av året. Vi oppfordrer til deltakelse i andre løp, karuseller og sånt, som en del av treningen. Info om dette finner du på «Trening/aktivitetssiden». NB! Team Adonai er ikke registrert i friidrettsforbundet. Våre løpere har dermed ikke NFIF-lisens. Hvis et løp krever dette, anbefaler vi i tillegg medlemskap i et ordinært idrettslag.

Team Adonai tar ikke noe forsikringsmessig ansvar for løperne, verken i trening eller løp. Kost og losji er på samme måte løpernes eget ansvar (unntaket fra regelen er løpere som er tatt ut til å løpe på dager hvor vi har felles overnatting. Da er losjien Team Adonais kostnad). Det forventes at dette er tatt hånd om av hver enkelt løper som deltar. Team Adonai opererer med et transportsystem under løpsdagene i St. Olavsløpet. Dette kan benyttes av alle som er tatt ut til å løpe for laget den dagen. De som velger å ikke benytte det, har ansvar for å være på starten av sin etappe minimum en halv time før veksling er forventet.

Foreldre til løpere under 18 år oppfordres til å være med løperen under St. Olavsløpet dersom de ønsker eller ser behov for det. For spørsmål rundt dette eller alt annet, ta kontakt med Terje på 404 52 404 eller terjus@live.no.

Styret består av:
Bilde av Terje Terje-lagleder
Bilde av Joar Joar-arbeidsgruppemedlem
Bilde av Harry Harry-arbeidsgruppemedlem

Når du går, skal ingenting hindre din fot,

når du løper skal du ikke snuble.

Ordspr. 4:32

Sponsorer

Ramdal skog og utmark logo

hofstadbros logo

Treningstider

Fellestrening fra NTE, Levanger hver lørdag kl 11.00!

Gaver

Vipps reklame
© hofstadbros 2020. Thanks to BlueGriffon